Dyslexie wil zeggen dat een persoon ernstige en hardnekkige problemen bij de automatisering van het lezen en/of de spelling heeft. Dyslectici hebben moeite met foutloos en vlot leren lezen en spellen. Dyslexie is niet afhankelijk van intelligentie en komt voor bij normale en zelfs hoge intelligentie. Kinderen met dyslexie blijven op school achter bij het niveau wat van hen verwacht mag worden.

Over de oorzaken van dyslexie zijn de wetenschappers het eens over de volgende factoren:
- trage fonologische verwerking
- problemen met de informatieverwerking, vooral als bij een hoog tempo
- moeite om letters snel om te zetten in klanken

De gevolgen van dyslexie zijn in de praktijk behandelbaar. Het is daarbij van groot belang dat dyslexie zo vroeg mogelijk wordt onderkend. Ook moet de behandelmethode zoveel mogelijk afgestemd worden op de individuele situatie.

Behandelmethodes die succesvol zijn voldoen vaak aan de volgende twee eigenschappen:
- veel aandacht voor het leren herkennen van woordklanken, bijvoorbeeld door te oefenen met rijm, het zeggen van woorden in losse klanken, het afhalen of toevoegen van klanken.
- veel aandacht voor het koppelen van klanken aan letters: de manier waarop je de klanken weergeeft in schrift.

Mensen met dyslexie zijn vaak creatieve, beeldende of logische denkers. Als zij op school goed worden begeleid dan zullen ze met minder moeite kun talenten kunnen ontplooien.