P R I V A C Y V E R K L A R I N G

Wij respecteren de privacy van bezoekers van de website en dragen er zorg voor dat de persoonsgegevens die u ons verschaft vertrouwelijk worden behandeld.

Hieronder een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
- Wanneer u contact heeft met ons en hiervoor het contactformulier invult.

Doel(en) van deze gegevensverwerking:
- Om uw vragen te beantwoorden.

Hoe lang we deze gegevens bewaren:
Wij zullen bovengenoemde gegevens niet langer bewaren dan strikt noodzakelijk is om de genoemde doelen te realiseren.

Gegevens delen met anderen:
Wij verstrekken nooit gegevens aan derden.

Uw gegevens inzien, aanpassen of verwijderen:
Neem contact met ons op via het contactformulier als u uw gegevens wilt inzien, aanpassen of verwijderen.

Beveiliging:
Wij nemen de bescherming van uw gegevens serieus en nemen passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Wij kunnen nooit garanderen dat de beveiliging te allen tijde doeltreffend is.C O O K I E V E R K L A R I N G

Om te zorgen dat deze website goed werkt maken wij gebruik van cookies.

Wat zijn cookies:
Cookies verzamelen informatie die nodig is voor het juist functioneren van deze website. Onze cookies zijn veilig. Ze verzamelen geen persoonsgegevens en zijn veilig voor uw PC, laptop, telefoon of tablet.

Welke cookies zijn er:
Functionele cookies, deze bewaren uw voorkeursinstellingen en zorgen ervoor dat u ongestoord kunt werken.

Cookies verwijderen:
Cookies kunt u zelf altijd via uw browser-instellingen verwijderen.D I S C L A I M E R

De uitgever van deze website, verleent u hierbij toegang en nodigt u uit de hier aangeboden diensten af te nemen. De uitgever behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen. De uitgever spant zich in om de inhoud van de website zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is. De op de website aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van de uitgever. Voor op de website opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan de uitgever nimmer aansprakelijkheid aanvaarden. Er kunnen geen rechten aan de informatie op de website worden ontleend. De uitgever garandeert niet dat de website foutloos of ononderbroken zal functioneren. De uitgever wijst iedere aansprakelijkheid ten aanzien van de juistheid, volledigheid, actualiteit van de geboden informatie en het (ongestoord) gebruik van de Website uitdrukkelijk van de hand. De uitgever kan er niet aansprakelijk voor worden gesteld indien de inhoud van de Website fouten en/of onvolkomenheden bevat. Het is niet toegestaan de website na te bouwen.

Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen.Versie 1.0
15 april 2018